Tisak velikih formata

Tisak velikih formata se odnosi na tisak grafičkih proizvoda koji se dobijaju tehnikom digitalnog tiska na materijalu iz role. Najčešće se upotrebljavaju za vanjske uvijete ali mogu biti namjenjeni i za unutarnje oglašavanje ili reklamiranje. Zbog svojih karakteristika za ovu vrstu tiska ne postoje striktno definirane dimenzije niti formati koji se pred naručitelja postavljaju. Ukoliko grafički proizvod koje se izrađuju izlaze iz konvencionalnih dimenzija pristupa se tisku u dijelovima gdje se po završetku tiska iste spajaju u jednu cjelinu na samom mjestu postavljanja i na taj način se dobija tražena dimenzija.

Tisak se vrši na visoko kvalitetnim strojevima, odgovarajućim bojama i materijalima za vanjske ili unutarnje uvjete i potrebnog vijeka trajanja. Materijali koji se koriste za tisak su PVC folije, papiri, cerade, polly banneri, mesh folije, naljepnice...

Kontaktirajte nas

Ispunite formu
2022 © Tiskara i grafika Viškovo d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica